Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji: doradztwo;
projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze; uzgodnienia; nadzory autorskie i inwestorskie.

Wykonujemy projekty wszelkich inwestycji związanych z budownictwem:
- budynków jedno- i wielorodzinnych,
- obiektów użyteczności publicznej,
- obiektów przemysłowych i usługowych,
- przestrzeni publicznych - parków, placów,
- przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rewaloryzacje, zmiany sposobu użytkowania również w
obiektach zabytkowych,
- projekty wnętrz,
- inwentaryzacje, ekspertyzy i opinie techniczne,
- wizualizacje i opracowania graficzne.

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, z zaangażowaniem i troską, od początku do końca
procesu inwestycyjnego.

indywidualne projekty domów

2009 © Architektoniczna Pracownia Projektowa. All Right Reserved